29

NPP killed #FixTheCountry activist – Sammy Gyamfi alleges

National Communication Officer of NDC, Sammy Gyamfi

National Communication Officer of NDC, Sammy Gyamfi