17

What Bawumia is really doing with his Northern Region Tour – Spokesperson clarifies

Gideon Boako is Bawumia's Spokesperson

Gideon Boako is Bawumia's Spokesperson