1

Egyptian side Pyramids to offload John Antwi

Black Stars striker, John Antwi

Black Stars striker, John Antwi