40

10 photos to celebrate Samira Bawumia on her 41st birthday

Second lady, Samira Bawumia

Second lady, Samira Bawumia