80
General News Tue, 21 Aug 2018

I’m retiring from politics to take care of my sick ex-husband – Otiko

Read Article

Comment: Re: SHAME TO OTIKO

Author:
Abena MK
Date:
2018-08-22 07:17:32
Comment to:
SHAME TO OTIKO

Hmmmmmm!!

This article is closed for comments.

Abena MK on Aug 22, 2018 07:17
Re: SHAME TO OTIKO