Say It Loud

Comment: Agordzo me bi na o! dewo tatati na!

Author:
Kofi Ameko
Date:
2019-11-08 15:23:47


Norviwo, Agordzo me bina o, dewo wona tatatata.

Tsitsiawo be vivi me vor na le Agor nu o. Vi da fu na amela, Agor wo tsoa ne.

Agorku menya gba na o!(you can’t break it easily)

Agordzo me bina b)boe o, nutefe kp)kp) wo nye na.

Agorti dzi dede me le b)boe o. Tonguawo besetala, ehia na egl), apamplo, ayideka kple yi. Gake ewedomet)wo be wo la kp) akume gb) loo.

Anlo wo be kotsiko !

Norviwo, bla lidzi na ke nku.

Fafa be va!
Your Comment:
Subject: Your Name:
Kofi Ameko on 11-08 15:23
Agordzo me bi na o! dewo tatati na!