2

GAA Championship: Faustina Amoah shocks Rafiatu Nuhu to win Women 400m final

Faustina Amoah

Faustina Amoah