9

'Jesus Christ! Ghana not cheap' ; Kojo Bonsu not presidential material – Ade Coker

Former Kumasi Mayor Kojo Bonsu and Joseph Ade Coker

Former Kumasi Mayor Kojo Bonsu and Joseph Ade Coker