11

Prof Naana Jane is a game changer - Nana Kobina Nketsia

Vice presidential candidate of NDC, Prof Naana Jane Opoku-Agyemang with Nana Kobina Nketsia V

Vice presidential candidate of NDC, Prof Naana Jane Opoku-Agyemang with Nana Kobina Nketsia V