19

Shame Mahama, Shame NDC

John Dramani Mahama, former president of Ghana

John Dramani Mahama, former president of Ghana