0
Music Fri, 29 Dec 2006

Mede Aseda - Suzzy & Matt

Song: Mede Aseda

Artiste: Suzzy & Matt


Album: Mede asedaChorusAdepa to me a


Mede aseda bema Onyame yea


Adepa to me nso a


Mede ayeyie bema Awurade yea

W’abo me ho ban firi


Akatabinfoo nsa mu


Me Nyame (2x)Verse 1Aah, woamma m’anim engu ase


Atanfoo anim o


Eye ampa, aseda se Nyame

Ayeyie se no o


Ntomtom fata no o


Daa nyinaa (2x)


Come on let’s go now


Aah, woamma m’anim engu ase


Atanfoo anim o


Eye ampa, aseda se Nyame

Ayeyie se no o


Ntomtom fata no o


Daa nyinaa (2x)Repeat Chorus 2xVerse 2Agya e, wo nko ara na mesom wo o


Eye wo na, wotwitwa gyee me nkoaa

Abrabo yi mu


Onipa ben koraa, na obetumi aye nya woaye


Obi nni ho


Agyenkwa e, medi w’akyi daa


Daa daa, daa nyinaa


Mesore yi mu nyinaa, enye m’ahooden oRepeat Chorus till fade

Source: ghanamusic.com