57

Koku Anyidoho sends sweet message to Nana Aba Anamoah after provocative question

Koku Anyidoho took a picture with Nana Aba Anamoah after the interview

Koku Anyidoho took a picture with Nana Aba Anamoah after the interview