3

Ghana captain Asamoah Gyan hails teammates after heavy Congo win

Asamoah Gyan

Asamoah Gyan