2

Ex-Prez Kufuor advises Asante Kotoko not to underestimate any team

When Asante Kotoko team visited the former President

When Asante Kotoko team visited the former President